credit24


TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme henkilötietojasi (mukaan lukien henkilötietojen kerääminen, käyttö, luovuttaminen, säilytys ja suojaus) ja mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä.
IPF Digital Finland Oy on rekisterinpitäjä ja vastuussa henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä, luovuttamisesta, säilytyksestä ja suojaamisesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, sisäisten sääntöjensä ja käytäntöjensä sekä soveltuvien kansallisten lakien mukaisesti. 


Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Nimi:
IPF Digital Finland Oy
Meidät tavoittaa
sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@ipfdigital.com
verkkosivujen kautta www.credit24.fi
Olemme nimittäneet tietosuojavastaavan, johon voi ottaa yhteyttää lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen  privacy@ipfdigital.com.

Henkilötietoryhmät

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:
Yksilöintitiedot – nimi, sukunimi, osoite, henkilötunnus jne.
Yhteystiedot – sähköposti, puhelinnumero, osoite jne.
Henkilökohtaista elämää koskevat tiedot – siviilisääty, lapset, asuminen jne.
Työelämää koskevat tiedot – työnantaja, kokemus, asema/titteli, palkka, koulutus jne.
Sijaintitiedot – sijaintisi GPS-koordinaatit jne.
Kulutuskäyttäytymistiedot – verkkokauppatiedot, ostokset, omaisuus (talo, huoneisto, auto...)
Digitaaliset tiedot – evästeet, IP-osoite, verkkosivustot ja toiminta sosiaalisessa mediassa sekä muu internetissä julkisesti saatavilla oleva tieto jne.
Taloudelliset tiedot – pankkitilin numero, tulot, arvioitavissa olevat menot, lainat muilta luotonantajilta ja niiden hoitaminen jne.
Asiakastiedot – nostettuja luottoja ja muita palveluja koskevat tiedot, muiden lainojen takaisinmaksu


Miten keräämme tietojasi?
Keräämme sinusta tietoja seuraavista lähteistä:
• verkkosivustomme kautta tekemäsi luottohakemukset ja kumppaneillemme tekemäsi luottohakemukset;
• kanssasi käymämme puhelinkeskustelut, sähköpostikirjeenvaihto ja sivustomme itsepalveluosio; 
• sisäiset tietokantamme;
• ulkoiseen tietokantaan tehdyt tietopyynnöt: Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy
• antamasi toimeksiannon ja suostumuksen perusteella muilta luotonantajilta Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän kautta.


Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Meillä on oikeus ja lakiin perustuva velvoite tallentaa kaikki meille antamasi henkilötiedot sekä kanssamme tekemiäsi sopimuksia ja muita toimia koskevat tiedot. Keräämme tiedot asiakaskansioosi, jossa säilytämme tietoja enintään kuusi vuotta. Kun säilytämme tietoja jotain muuta tiettyä tarkoitusta varten, säilytysaika tarkennetaan käyttötarkoituksen alla kohdassa, jossa selitämme, miten tietojasi käytetään. Voimme myös sopia poikkeavasta säilytysajasta silloin, kun käsittelemme tietojasi suostumukseesi perustuen. 


Kenelle luovutamme tietojasi?

Käsittelyn tarkoituksesta riippuen voimme luovuttaa henkilötietojasi eri vastaanottajaryhmille, joita ovat
- toimittajamme
- luottotietolaitokset
- muut luotonantajat antamasi toimeksiannon ja suostumuksen perusteella
tarkemmin kohdassa ”Miten käytämme henkilötietoja” määritellyllä tavalla.


Henkilötietojasi voivat käsitellä myös muut International Personal Finance -konsernin tytäryhtiöt (luettelo IPFkonserniin kuuluvista yhtiöistä on saatavilla osoitteessa https://www.ipfin.co.uk/en/about-us/our-businesses.html, joille tietoja voidaan myös luovuttaa.


Siirrämme henkilötietojasi kuitenkin vain tarpeellisessa määrin ja tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten saavuttamisen edellyttämällä tavalla. Henkilötietojasi siirretään vain sopimuskumppaneillemme, joiden kanssa olemme allekirjoittaneet henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia ja vapauksia suojaavan sopimuksen. Voit pyytää tietoja henkilötietojesi luovutuksesta valtuutetuille henkilötietojen käsittelijöillemme ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.


Joissakin tapauksissa meillä on myös lakiin perustuva velvoite luovuttaa tietojasi julkisille viranomaisille (kuten tutkintaviranomaisille, verohallinnolle, kuluttajariitalautakunnalle, Finanssivalvonnalle), mutta vain määriteltyä lakiin perustuvaa velvoitetta noudattaaksemme.


Missä käsittelemme tietojasi?

Voidaksemme harjoittaa liiketoimintaamme meidän on käsiteltävä henkilötietojasi tässä selosteessa kuvatun mukaisesti. Käsittelemme henkilötietojasi niin EU:ssa kuin EU:n ulkopuolisissa maissa. Suojataksemme henkilötietojasi käytämme toimittajien kanssa tekemissämme sopimuksissa komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Voit pyytää kopiota tietosuojaan sovellettavista vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.


Miten käytämme henkilötietojasi?
 • Käytämme henkilötietojasi luottosopimuksen tekemiseen ja hoitamiseen tai ryhtyäksemme 
  pyytämiisi toimenpiteisiin ennen sopimuksen tekemistä.
  • Ennen luottosopimuksen tekemistä sinun on täytettävä luottohakemuslomake. 
   Järjestelmämme laskee ja luo sinulle luottoehdotuksen antamiesi tietojen perusteella.
   Ehdotuksessa määritellään luottosopimuksen ehdot, ja sitä tarvitaan riskianalyysiamme ja 
   riskienhallintaamme varten. Mikäli et anna tarvittavia tietoja luottohakemuksessasi, emme voi luoda sinulle luottoehdotusta. Muuttaaksemme olemassa olevaa luottosopimusta, esimerkiksi luottorajaa korottomalla, keräämme ja käytämme tietojasi pisteyttääksemme luottokelpoisuutesi.
  • Luottosopimuksen tehtyämme käytämme tietojasi suorittaaksemme maksuja, minkä takia 
   saatamme antaa tietojasi omalle pankillesi / maksulaitoksille suorittaaksemme maksuja 
   puolestasi.
  • Lähetämme sinulle myös tietoa luottosopimuksestasi ja luottosopimuksen asiakirjat käyttäen yhteystietojasi, joko suoraan itse tai tietoliikenneyhteys- tai postipalveluntarjoajiemme kautta.
  • Jos sinulla on suorittamattomia luottosopimukseen perustuvia taloudellisia velvoitteita meitä kohtaan, meillä on oikeus hakea rikottujen sopimukseen perustuvien oikeuksiemme täytäntöönpanoa. Kun maksu on erääntynyt, me tai sopimuskumppanimme lähetämme sinulle maksumuistutuksia; mikäli et reagoi maksumuistutuksiin, voimme luovuttaa laiminlyötyjä taloudellisia velvoitteitasi koskevia tietoja luottotietorekistereihin, eli Suomen Asiakastieto Oy:lle ja Bisnode Finland Oy:lle, maksuhäiriö-/velkatietojen julkistamista koskevien sääntöjen mukaisesti.
  • Voimme myös esittää vaateen laiminlyötyjen velvoitteidesi perusteella tai antaa tiedot 
   valtuutetulle perintäpalveluidentarjoajallemme (/-tarjoajillemme). Jos olet rikkonut 
   velvoitteitasi, voimme säilyttää laiminlyötyjä velvoitteita koskevia tietoja siihen asti, kunnes olet hoitanut kaikki velvoitteesi (ja joka tapauksessa vähintään seitsemän vuotta siitä päivämäärästä lähtien, kun koko luotto erääntyy maksettavaksi).
 • Käsittelemme henkilötietojasi noudattaaksemme lakiin perustuvia velvoitteitamme, jotka 
  määritellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (xx/xx), laissa eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä (853/2016), luottotietolaissa (527/2007), laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017), kuluttajansuojalaissa (38/1978) ja muussa soveltuvassa lainsäädännössä. Jos emme saa lain vaatimia tietoja, emme pysty tekemään luottosopimusta.
  • Ennen luottosopimuksen tekemistä käsittelemme yhteystietojasi toimittaaksemme sinulle
   tietoja rahoitustuotteestamme, jotta voit tehdä asiassa tietoisen päätöksen.
  • Jaamme tietojasi luottotietolaitosten kanssa luottopisteytystä varten. 
   o Noudatamme vastuullisen luotonannon periaatetta – tämän takia keräämme taloudellisia tietojasi luottohakemuksessa. Keräämme taloudellisia tietojasi myös muista lähteistä: teemme kyselyjä Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin saadaksemme tietoa aiemmasta maksukäyttäytymisestäsi sekä antamasi toimeksiannon ja suostumuksen perusteella Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään aadaksemme muilta luotonantajilta tietoja aikaisemmista luotoistasi ja niiden hoitamisesta.
   Käytämme kerättyä tietoa luottokelpoisuutesi tarkistamiseen. Jos luottohakemus hylätään 
   luottotietorekisteristä saatujen tietojen perusteella, kerromme sinulle tietojen käytöstä ja 
   rekisteristä, mistä saimme tiedot.
  • Rahanpesun estämiseksi keräämme tietoa sinusta ja henkilöllisyystodistuksestasi fyysisesti tai sähköisesti. Luovutamme osan näistä tiedoista verrataksemme niitä tiettyihin tietokantoihin, ja käytämme kerättyä tietoa todentaaksemme henkilöllisyytesi. Rahanpesun estämistä varten keräämäämme tietoa säilytetään viisi vuotta luottosopimuksen päättymisen jälkeen.
  • IPF Digital Finland Oy:llä on tilintarkastus-, veroraportointi- ja kirjanpitovelvollisuuksia. 
   Noudattaaksemme näitä velvollisuuksia luovutamme osan tiedoistasi taloudellisille 
   neuvonantajillemme, tilintarkastajillemme ja muille palveluntarjoajille edellyttäen aina, että he varmistavat henkilötietojesi luottamuksellisuuden.
  • Saatamme joutua suorittamaan muita laista (mukaan lukien kansainvälisistä sopimuksista) johtuvia velvollisuuksia ja voimme käsitellä näiden velvollisuuksien suorittamisesta 
   saamiamme tietoja. Tällaisia henkilötietoja käsitellään aina ehdottomasti lakiin perustuvan velvoitteen mukaisesti.
 • Käsittelemme henkilötietojasi oikeutettuihin etuihin perustuen. Oikeutetut edut tarkoittavat 
  yhtiömme tarkkaan harkittuja liiketoimintamme hoitamiseen liittyviä etuja, mukaan lukien petosten havainnointi ja estäminen (tarkkailulista rahanpesun estämiseksi, petosten ja talousrikosten havainnointi ja estäminen) sekä tieto- ja järjestelmäturvallisuus (tietojen menetystä estävät ohjelmistot, haittaohjelmien estot, verkkoturvallisuus). Varmistaaksemme, että omat etumme ovat oikeassa suhteessa sinun etuihisi teemme jokaiselle oikeutettuun etuumme perustuvalle käsittelytoimelle erillisen arvioinnin. Käsittelemme henkilötietojasi oikeutettuun etuumme perustuen seuraavia tarkoituksia varten:
  •  Voidaksemme lähettää sinulle räätälöityjä tuotteitamme ja palvelujamme koskevia tarjouksia. 
        ▪ Voimme käyttää yhteystietojasi lähettääksemme sinulle tietoa tuotteistamme ja palveluistamme, jotka ovat samankaltaisia kuin sinulle nyt tai aikaisemmin toimittamamme tuotteet ja palvelut. Tämä voidaan tehdä sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse.
  • Oppiaksemme tuntemaan sinut ja voidaksemme personoida tarjoustemme sisällön tarpeitasi ja toiveitasi vastaavaksiJos et halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestejämme voit milloin tahansa ilmoittaa asiakaspalveluumme, ettet halua yhteystietojasi käytettävän suoramarkkinoinnissa. Tällaisessa tapauksessa noudatamme toivomustasi kohtuullisen pyyntösi käsittelyyn kuluvan ajan kuluessa. Ohjeet markkinointikiellon aktivoimiseen löytyvät myös itse markkinointiviesteistä.
  • Käsittelemme henkilötietojasi taloudellisten petosten estämiseen tarkoitetuissa 
   petostenestämisjärjestelmissä. 
  • Siirrämme henkilötietojasi konserniorganisaatiossamme esimerkiksi hallinnollisia tarkoituksia varten tiedonsiirtoon sovellettavien laillisten vaatimusten mukaisesti.
  • Keräämme laitteitasi koskevia tietoja varmistaaksemme verkkomme turvallisuuden ja 
   seurataksemme sivustomme liikennettä.
  • Kehittääksemme uusia tuotteita ja palveluja sekä optimoidaksemme nykyisiä tuotteitamme. 


Huomioimme ja tunnustamme tietosuojalain mukaiset etusi ja oikeutesi aina, kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutettuun etuumme perustuen. Oikeuttasi yksityisyyteen suojataan aina riittävillä toimenpiteillä ja suhteessa oikeuksiisi ja vapauksiisi. Sinulla on oikeus vastustaa sitä, että IPF Digital Finland Oy käsittelee henkilötietojasi oikeutetun etunsa perusteella, ja voit tehdä siitä ilmoituksen asiakaspalveluumme. Pyydämme sinua kuitenkin huomioimaan, että mikäli katsomme oikeutettujen etujemme syrjäyttävän sinun oikeutesi ja vapautesi, jatkamme tietojen käsittelyä. Jos käsittelyä koskeva vastustuksesi hyväksytään, se estää meitä käsittelemästä henkilötietojasi tiettyä tarkoitusta varten.
• Saatamme ajoittain kerätä ja käsitellä tietojasi suostumukseesi perustuen. Suostumuksesi on 
vapaaehtoinen ja sitä pyydetään asianmukaisen käsittelyprosessin yhteydessä seuraavia tarkoituksia 
varten:

 • Markkinointiviestiemme vastaanottaminen kaikissa viestintäkanavissa
 • Muiden yhtiöiden markkinoinnin vastaanottaminen meiltä
 • Tietojen kerääminen aikaisemmista luotoistasi ja niiden hoitamisesta muilta luotonantajilta Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän kautta
 • Tietojen luovuttaminen luotoistasi ja niiden hoitamisesta muille luotonantajille Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän kautta
  Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa veloituksetta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Automaattinen päätöksenteko
Luottohakemuksen käsittelyprosessimme on automaattinen. Järjestelmämme tekee automaattisesti useita tarkistuksia – jos jokin tarkastettava asia ei toteudu, luottohakemuksesi hylätään. Järjestelmämme luo kerätyn tiedon perusteella pisteytyksen, jonka perusteella luottomääräsi määräytyy.
Sinulla on oikeus vaatia, että luottohakemuksen käsittelee hallinnollinen henkilö, mutta huomioithan, että siinä tapauksessa käsittely kestää kauemmin. Sinulla on myös oikeus esittää kantasi ja riitauttaa päätös.

Oikeutesi
 • Ennen kuin käytät oikeuksiasi rekisteröitynä, meidän on tunnistettava sinut voidaksemme suojata henkilötietojasi petosyrityksiltä.
 • Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, mukaan lukien oikeus saada kopio niistä 
  henkilötiedoistasi, joita käsittelemme.
 • Sinulla on oikeus siirtää meille luottohakemuksessasi antamasi henkilötiedot sekä tiedot, joita 
  käsittelemme suostumuksellasi ja automaattisesti. Toimitamme kyseiset tiedot sinulle koneluettavana Excel-tiedostona, jotta voit säilyttää tiedot tai luovuttaa ne toisille palveluntarjoajille. Voit myös pyytää meitä toimittamaan henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle; voimme kuitenkin tehdä näin vain silloin, kun tällainen lähetys on teknisesti mahdollinen. Koska Excel-tiedosto sisältää henkilötietojasi, tallennathan sen turvallisesti omalle laitteellesi.
 • Pidämme henkilötietojasi ajantasaisina pyytämällä sinua tarkistamaan ne ajoittain ja silloin, kun laki niin vaatii. Jos kuitenkin huomaat virheen itseäsi koskevissa tiedoissa, voit pyytää virheellisen tiedon oikaisemista ja puutteellisten tietojen täydentämistä. Voit myös oikaista ja täydentää henkilötietojasi itse verkkopalvelussa tai ottamalla meihin yhteyttä ja toimittamalla meille oikeat ja/tai täydentävät tiedot. Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kun tarkastamme kiistettyjen henkilötietojen oikeellisuuden.
 • Sinulla on oikeus rajoittaa käsittelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että säilytämme tietosi, mutta emme käytä niitä. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, mutta vain seuraavissa laissa 
  määritellyissä tapauksissa:
  • emme enää tarvitse henkilötietojasi tai ne ovat ylittäneet määritellyt säilytysaikamme (missä 
   tapauksessa voit pyytää myös käsittelyn rajoittamista)
  • olet peruuttanut suostumuksesi tapauksessa, jossa tietoja käsitellään suostumuksen 
   perusteella
  • vastustat IPF Digital Finland Oy:n oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä. Rajoitamme 
   käsittelyä kunnes olemme todentaneet etusi; mikäli etusi syrjättävät IPF Digital Finland Oy:n 
   edut, poistamme tietosi pyynnöstäsi.
  • Henkilötiedot on poistettava lakiin perustuvan velvoitteen noudattamiseksi;
  • Jos käsittely on laitonta, voit pyytää käsittelyn rajoittamista tai tietojesi poistamista. 
 • Mikäli perustetta tietojesi käsittelyn rajoittamiselle tai poistamiselle ei ole, ei käsittelyä rajoiteta eikä tietoja poisteta.
 • Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten.
 • Sinulla on oikeus vastustaa päätöstä, joka perustuu vain henkilötietojesi automatisoituun käsittelyyn, mukaan lukien profilointi.
 • Sinulla on oikeus ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa, jos katsot meidän rikkoneen tietosuojalain mukaisia oikeuksiasi.
 • Sinulla on oikeus kääntyä toimivaltaisen tietosuojaviranomaisen tai tuomioistuimen puoleen, jos uskot henkilötietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksiesi tulleen loukatuksi.

Evästeet
 • Evästeet ovat tietokoneellesi asennettuja tekstitiedostoja, jotka keräävät tavanomaisia internetin lokitietoja ja tietoa sivustojen käytöstä. Tätä tietoa käytetään esimerkiksi sivustomme vierailijoiden määrän seurantaan ja sivuston käytön tilastointiin.
 • Voit kieltää evästeiden käytön selaimesi asetusten kautta. Jotkin ensimmäisen osapuolen evästeet ovat kuitenkin välttämättömiä sivuston käyttäjäistuntojen mahdollistamiseksi ja palvelujen hyödyntämiseksi.

  Päivitykset 

Tarkistamme tietosuojaselostettamme jatkuvasti, ja voimme ajoittain muuttaa sitä (pääasiassa lakia ja 
tietosuojakäytäntöjä noudattaaksemme). Päivitetyt versiot julkaistaan sivustollamme. Tämä seloste on päivitetty 
9.8.2018.